Tutuklulara tek tip kıyafete iptal

admin

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, CHP, 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Yüksek Mahkeme, terör suçlarından tutuklu veya hükümlü bulunanların duruşmalara belirli kıyafetler giyerek katılmasını zorunlu tutan ek 21. maddenin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Gerekçede, “Kişinin istediği kıyafeti giymek yerine ceza infaz kurumunca verilen kıyafeti giymek zorunda olması kişinin maddi ve manevi varlığının korunması hakkını sınırlandırdığı açıktır” denildi.

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri