Kuantum Boyutunda İstihbarat kitabı ve yaşamımızı etkileyen teknolojik düzen

admin

Prof.Dr.Ramazan Biçer ve Eda Alemdar’ın kaleme aldığı, Mehmet Hakan Sancar’ın Editörlüğünü üstlendiği, interdisipliner bir çalışma olan Kuantum Boyutunda İstihbarat, insan beyninin daha yüksek boyutları algılayabilecek kapasitede olduğunu ve bu nedenle yüksek bilince sahip olan insanların araştırılması ve tespit edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Gerçek keşif yolculuğu yeni yerler aramak değil, yeni bakışlara sahip olmaktır. Kitap, Kuantum mekanik süreçlerin beynin işleyişinde ve bilinç oluşumunda oynayabileceği rolleri anlatırken, ve teknolojinin yanı sıra insanın doğası, psikolojisi ve potansiyelini anlamada yeni bakış açıları sunuyor.

İstihbarat ve bilincin geleceği

Hem bilim hem de felsefe ve teoloji meraklıları için önemli bir kaynak olarak görülen Kuantum Boyutunda İstihbarat, kuantum mekaniğinin, beynin işlevleri ve yüksek bilinçli insanların keşfi üzerindeki etkilerini irdelerken, istihbaratın ve bilincin geleceğini yeniden şekillendiren multidisipliner bir yaklaşım sunuyor.

Günlük yaşamımız ve teknoloji

Tüm istihbarat modellerini unutun. Geleceğin istihbaratını, insan beyni şekillendirecektir.

Okuyucuyu atomun derinliklerinden insan hayalinin sınırlarına kadar uzanan bir keşif yolculuğuna çıkaran kitap, kuantum fiziğinin zorlu konseptlerini, metafizik ile olan ilişkisini ve bunların düşünce yapımıza, günlük yaşamımıza ve teknolojimize nasıl etki ettiğini anlaşılır bir dille sunuyor.

Gerçeklik ve metafizik

Kuantum Boyutunda İstihbarat okuyucuların gerçekliğin metafizik ve kuantum düzeyinde nasıl şekillendiğini ve dünyayı nasıl etkilediğini keşfetmesine yardımcı olurken, kuantum mekaniğinin kuramlarının istihbarat ve güvenlik alanlarına nasıl uygulanacağını da gözler önüne seriyor.

Kimler okumalı…

İnterdisipliner bir çalışma olan Kuantum Boyutunda İstihbarat kitabı; kuantum fiziği, metafizik, istihbarat çalışmaları ve farklı bilim dallarına ilgi duyan akademisyenler, araştırmacıların yanı sıra kendi yeteneklerinin farkına varmak isteyenler ve kuantum felsefesi, din-bilim ilişkisi, psikoloji ve istihbaratla bağlantılı konulara ilgi duyanlar için yeni bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

sayfası için iletişim:

[email protected]

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri