Kartopu Dünya Hipotezi nedir?

admin

Bu dönemde yeryüzü, okyanuslar da dahil olmak üzere tamamen kar ve buzla kaplıydı. Jeoloji bilim topluluğu, genellikle buzul kökenli olarak kabul edilen tropikal enlemlerdeki tarih öncesi dönemlere ait tortul sedimentleri ve jeolojik kayıtlardaki diğer gizemli özellikleri bu hipotezle açıklamaktadır.

Bazı uzmanlar, küresel buzullaşmaya dair jeolojik kanıtların etkilerinin buz veya sulu karlı bir okyanusun jeolojik fizibilitesine imkân vermediğini ve bu denli donmuş koşullardan bir çıkışın da pek mümkün olmayacağını öne sürerler.

Ancak, Kartopu Dünya döneminin, Dünya üzerindeki çok hücreli yaşamın evrimini tetiklemiş olabileceği düşünülmektedir, zira bu dönem, biyo-çeşitliliğin birdenbire zirve yaptığı Kambriyen patlaması öncesinde gerçekleşmiştir.

Ayrıca, “Kartopu Dünya”nın nedeninin levha tektoniğine geçiş olabileceği ileri sürülmüştür. Yaklaşık 700 milyon yıl önce, Dünya sıra dışı bir küresel soğuma çağına girdi ve bu dramatik soğumayı tetikleyenin ne olabileceğine ilişkin çok sayıda kuram ortaya atılmıştır.

Levha tektoniği, yerkabuğu ve üst mantoyu kapsayan taşküre katmanının hareketli parçalara yani levhalara ayrılmış durumda bulunduğunu ve bu levhaların çok yavaş hareket ettiğini ifade eder. Bu hareket, depremlere, sıradağlara ve yanardağlara neden olabilir.

Bu teori, 650 milyon yıl önce gerçekleşen bir buzul çağında, Dünya’nın tamamen ya da neredeyse bütünüyle buz tabakalarıyla örtülüp donduğunu ve bir kartopuna dönüştüğünü öne süren bir hipotezdir. Bu dönemde yeryüzü, okyanuslar da dahil olmak üzere tamamen kar ve buzla kaplıydı.

Jeoloji bilim topluluğu, genellikle buzul kökenli olarak kabul edilen tropikal enlemlerdeki tarih öncesi dönemlere ait tortul sedimentleri ve jeolojik kayıtlardaki diğer gizemli özellikleri bu hipotezle açıklamaktadır. Ancak, bazı uzmanlar, küresel buzullaşmaya dair jeolojik kanıtların etkilerinin buz veya sulu karlı bir okyanusun jeolojik fizibilitesine imkân vermediğini ve bu denli donmuş koşullardan bir çıkışın da pek mümkün olmayacağını öne sürerler.

Kartopu Dünya döneminin, Dünya üzerindeki çok hücreli yaşamın evrimini tetiklemiş olabileceği düşünülmektedir, zira bu dönem, biyo-çeşitliliğin birdenbire zirve yaptığı Kambriyen patlaması öncesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, “Kartopu Dünya”nın nedeninin levha tektoniğine geçiş olabileceği ileri sürülmüştür. Yaklaşık 700 milyon yıl önce, Dünya sıra dışı bir küresel soğuma çağına girdi ve bu dramatik soğumayı tetikleyenin ne olabileceğine ilişkin çok sayıda kuram ortaya atılmıştır.

Levha tektoniği, yerkabuğu ve üst mantoyu kapsayan taşküre katmanının hareketli parçalara yani levhalara ayrılmış durumda bulunduğunu ve bu levhaların çok yavaş hareket ettiğini ifade eder. Bu hareket, depremlere, sıradağlara ve yanardağlara neden olabilir.

Dünya’nın tekil kabuklu durumdan, levhalı duruma ne zaman geçtiği hakkında görüş birliğine varabilmiş değil. Ancak, levha tektoniğinin başlangıcı sırasında yeryüzünde gerçekleşmiş olması muhtemel değişimlerin, Kartopu Dünya’ya yol açabileceği düşünülmektedir.

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri